Algemene voorwaarden en privacybeleid

 

1. Ondanks de aandacht die wordt besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op het platform, is Vind je Huidtherapeut niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. Aan de inhoud van het platform Vind je Huidtherapeut kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast is de informatie van algemene aard en niet gebaseerd op een persoonlijk advies. Neem altijd eerst contact op met uw huidtherapeut, (huis)arts of medisch specialist wanneer u huid gerelateerde vragen heeft. 

2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Vind je Huidtherapeut gegevens van het platform over te nemen, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Vind je Huidtherapeut is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de op het platform (en Social Media kanalen) gepubliceerde informatie en/of gegevens. Heeft u vragen of opmerkingen over de verstrekte informatie op het platform, dan kunt u deze mailen naar: info@vindjehuidtherapeut.nl

Intellectuele eigendomsrechten

3. Vind je Huidtherapeut bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de gepubliceerde teksten, met uitzondering van de informatie waarbij verwezen wordt naar andere bronnen. Indien u gebruik wilt maken van de informatie van Vind je Huidtherapeut op een andere site, platform, media kanaal of andere media/informatiedoeleinden, dan dient u hiervoor toestemming te vragen bij Vind je Huidtherapeut.

4. De inhoud van het platform mag slechts worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in dit platform opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vind je Huidtherapeut. De licentierechten voor de foto’s, afbeeldingen, folders, films, geluiden, teksten en andere informatie die op deze website te vinden zijn, berusten uitsluitend bij Vind je Huidtherapeut en/of de licentiegevers.
 

Links & bronnen

5. Linken naar het platform is toegestaan voor aaneengesloten huidtherapeuten. Indien u niet ingeschreven staat bij Vind je Huidtherapeut dient u toestemming te vragen van Vind je Huidtherapeut. Bij voorkeur dient er verwezen te worden naar de homepagina.

6. Op het platform kan verwezen worden naar bronnen die niet door Vind je Huidtherapeut beheerd worden. Voor de inhoud van deze bronnen draagt Vind je Huidtherapeut dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Vind je Huidtherapeut is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat.


Social Media

7. Op de actieve Social Media platforms van Vind je Huidtherapeut behoudt Vind je Huidtherapeut zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Uiteraard doen wij onze uiterste best om iedere bezoeker van het platform te voorzien van de benodigde informatie en uitleg. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij gegevens vastleggen. Uw gegevens behandelen wij volgens de privacyverklaring
 

Aanpassingen privacybeleid

Vind je Huidtherapeut behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Vind je Huidtherapeut. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: info@vindjehuidtherapeut.nl