Boekingsvoorwaarden

 

Laatst bijgewerkt: maart 2020

SAMENVATTING
Dit is een samenvatting van onze belangrijkste boekingsvoorwaarden. Deze samenvatting mag niet worden beschouwd als vervanging voor het lezen van de volledige versie hieronder.

 • De diensten die je kunt boeken via het Vind je Huidtherapeut platform, worden aangeboden door onze partners en niet door ons. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van je boeking en wij zijn door onze partners aangesteld om als handelsagent op te treden om dit te doen.

 • Het contract voor de aangeboden behandelingen is rechtstreeks tussen jou en de betreffende partner. Wij zijn niet aansprakelijk voor de diensten die je ontvangt van onze partners. Laat het ons weten als je op een probleem stuit of als de dienst die je op een locatie ontvangt niet voldoet aan je verwachtingen. We zullen dan ons best doen om te helpen.

 • Lees alstublieft alle gegevens en beperkingen die betrekking hebben op een dienst grondig door voordat je boekt.

 • Indien je een gedateerde boeking wilt verzetten of annuleren, dan is het annuleringsbeleid van de desbetreffende partner van toepassing. Indien de partner geen annuleringsbeleid heeft wordt de annuleringstijd van minimaal 24 uur voor de afspraak gehandhaafd. 
  Het annuleren van een gedateerde boeking kan worden aangevraagd en afgerond door direct contact op te nemen met de desbetreffende partner of via info@vindjehuidtherapeut.nl. 

 

Gelieve deze boekingsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je boekingen via de website, afsluit, aangezien deze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op de verwerking, procedure en annulering van je boeking. Wij raden je aan een kopie van deze boekingsvoorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Als je niet instemt met deze boekingsvoorwaarden, mag je onze website niet gebruiken om een boeking te doen. 

1. Gedefinieerde begrippen

1. Gedefinieerde begrippen

1.1 Voor het leesgemak zullen de volgende begrippen de volgende betekenissen hebben in deze boekingsvoorwaarden:

 1. ‘’Diensten’’: diensten van een partner die te koop of voor boeking worden aangeboden via het Vind je Huidtherapeut platform

 2. ‘’Gedateerde boeking’’: een afspraak op een bepaalde tijd/datum bij een bepaalde partner voor het verlenen van diensten hetzij gemaakt via het Vind je Huidtherapeut platform

 3. ‘’Klant’’, ‘’je’’, ‘’jouw’’: jij, de boeker van het platform

 4. ‘’Order’’: heeft de betekenis die eraan is gegeven in artikel 3 hieronder

 5. ‘’Orderbevestiging’’: heeft de betekenis die eraan is gegeven in artikel 3 hieronder

 6. ‘’Partner(s)’’: onze geselecteerde externe leveranciers van diensten die hun diensten ter boeking aanbieden via ons platform

2. Introductie en relatie tussen jou, ons en externe partners

2.1 Dit platform wordt geëxploiteerd door Vind je Huidtherapeut, een in Nederland onder nummer 74038044 ingeschreven eenmanszaak met zetel te Datheenhove 46, 2717 WD Zoetermeer, Nederland, en met btw-nummer NL234989245B01 ("Vind je Huidtherapeut", "ons", "wij" of "onze" afgekort).

2.2 Het platform biedt  je de mogelijkheid om een breed scala aan huidtherapeutische diensten van verschillende aanbieders (onze Partners) te boeken. Deze diensten worden geleverd door onze verschillende partners en niet door ons. De levering van de geboekte diensten via ons platform is de verantwoordelijkheid van de partner die de diensten verstrekt.

2.3 Alle diensten die beschikbaar zijn voor boeking op het platform worden aangeboden door Vind je Huidtherapeut namens haar partners. Dat wil zeggen dat Vind je Huidtherapeut je boekingen aanneemt en verwerkt als handelsagent voor haar partners. Daarom zijn we tegenover jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de feitelijke diensten die worden geboekt via het platform.

2.4 Wij wijzigen deze boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd. Lees deze boekingsvoorwaarden telkens door wanneer je een boeking wilt doen op het platform om te garanderen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

3. Orders en hoe het contract tussen jou en ons wordt gevormd

3.1 Wij zijn benoemd als handelsagent van de partner om namens haar gedateerde boekingen af te sluiten en het partner contract wordt gevormd wanneer wij een digitale orderbevestiging naar je sturen (gewoonlijk per mail).

3.2 Voor het maken van een order zijn twee methoden beschikbaar:

 1. Indien je een order maakt voor een boeking door het invullen van het contactformulier is de partner zelf verantwoordelijk om contact met je op te nemen voor het inplannen van een afspraak.

 2. Indien je een order maakt via het online afsprakensysteem ontvang je direct een orderbevestiging van ons. De partner krijgt een bevestiging van jouw afspraak.

3.3 Als je geen orderbevestiging van ons ontvangt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen via info@vindjehuidtherapeut.nl om te verifiëren of je afspraak is bevestigd bij onze partner. Jouw orderbevestiging is jouw ontvangstbewijs van Vind je Huidtherapeut.

3.4 Indien je gedateerde boekingen wilt verzetten nadat je een orderbevestiging hebt ontvangen en de boeking geen afspraak binnen de komende 24 uur betreft, verzoeken we je contact met ons op te nemen, hetzij door contact met ons op te nemen via info@vindjehuidtherapeut.nl, of door rechtstreeks contact op te nemen met de partner. Wij of de partner zullen dan proberen je een geschikte alternatieve boekingstijd en/of -datum aan te bieden.

3.5 Wanneer wij niet in staat zijn om jouw verzoek om jouw afspraak te verzetten te verwerken, zal het annuleringsbeleid van artikel 5 van toepassing zijn. Houd er rekening mee dat onze mogelijkheid om aan je verzoek te voldoen afhankelijk is van de beschikbaarheid van de partner op het tijdstip waarop je de afspraak wilt zetten en dat je je afspraak mogelijk moet annuleren, zoals in overeenstemming met artikel 5.

3.6 Als je een order wilt annuleren voordat je een orderbevestiging hebt ontvangen, kun je ons onmiddellijk contacteren door een e-mail te sturen naar info@vindjehuidtherapeut.nl. Als je een partnercontract wilt annuleren (d.w.z. als je een order wilt annuleren nadat je een orderbevestiging hebt ontvangen), verwijzen we je naar ons annuleringsbeleid in artikel 5 hieronder.

 

4. Diensten

4.1 Onze partners hebben een wettelijke plicht om diensten te leveren die in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden uit het betreffende samenwerkingscontract.

4.2 Alle diensten die op het platform worden getoond zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en de afbeeldingen en/of beschrijvingen van de diensten op het platform zijn uitsluitend ter illustratie en de feitelijke diensten kunnen afwijken van die afbeeldingen en/of beschrijvingen. We verplichten onze partners om ervoor te zorgen dat alle op hun pagina van het platform verstrekte informatie juist, compleet en niet misleidend is in alle opzichten, maar we kunnen de informatie die zij aan ons verstrekken niet verifiëren. Het is de verantwoordelijkheid van elke partner om ervoor te zorgen dat al haar op de het platform vermelde diensten beschikbaar zijn en nauwkeurig zijn omschreven.

4.3 Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid (of van de persoon die de diensten ontvangt) om de partner vooraf te informeren over medische of gezondheidsgerelateerde condities en/of bijzondere behoeften die diensten zouden kunnen beïnvloeden of door diensten beïnvloed zouden kunnen worden. Indien jij (of de betreffende ontvanger van de diensten) verzuimt dergelijke informatie te geven aan de betreffende partner, dan is, onverminderd het bepaalde in artikel 9, noch Vind je Huidtherapeut noch de betreffende partner aansprakelijk tegenover jou (of de ontvanger van de diensten) vanwege letsel, verlies of schade voortvloeiende uit de diensten die redelijkerwijs vermeden had kunnen worden als jij (of de ontvanger van de diensten) deze informatie zou hebben onthuld voordat de diensten werden ontvangen.

 

5. Annulering

5.1 Als je van mening verandert wat betreft een order van een gedateerde boeking en wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Indien de partner eigen annuleringsvoorwaarden heeft opgesteld, zijn deze van toepassing bij het annuleren van een boeking.

 2. Indien de partner niet eigen annuleringsvoorwaarden heeft opgesteld en je een gedateerde boeking ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt wilt annuleren dan dient dit te worden gedaan door één van de volgende methoden:

  1. Door rechtstreeks contact op te nemen met de partner

  2. Door contact op te nemen met Vind je Huidtherapeut via info@vindjehuidtherapeut.nl

 3. Indien je minder dan 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt wenst om de boeking te annuleren dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht, zie hiervoor artikel 9. De partner is zelf verantwoordelijk voor het in rekening brengen van eventuele kosten.

6. Problemen oplossen

6.1 Wij geven om je ervaring en willen de hoogste normen handhaven. Dus als je een klacht wilt indienen over een van onze partners of hun diensten kan dit door:

 1. met de partner zelf spreken om het probleem op te lossen;

 2. laat een eerlijke recensie achter op de het platform om je ervaring weer te geven;

 3. en/of stuur ons een e-mail op info@vindjehuidtherapeut.nl en we zullen ons best doen om te helpen.

6.2 Na ontvangst van een klacht zullen we contact opnemen met de partner om te proberen het probleem voor je op te lossen. Belangrijke opmerkingen: houd er rekening mee dat we alle klachten over onze partners zeer serieus nemen en altijd alles zullen doen wat we kunnen om te helpen ze op te lossen, maar dat we tegenover jou niet aansprakelijk zijn voor de dienst(en) die de partners leveren en geen verplichting hebben om een terugbetaling aan je te doen of je een krediet te geven in het geval dat je niet tevreden bent met de diensten die je van onze partners hebt ontvangen.

 

7. Prijs en betaling

7.1 Prijzen zijn zoals aangegeven op het platform, maar ze zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging door Vind je Huidtherapeut of partners (in welk geval het platform dienovereenkomstig zullen worden bijgewerkt) en het is mogelijk dat, ondanks onze beste inzet, een deel van de prijs en andere informatie die voor bepaalde diensten worden getoond, incorrect zijn.

7.2 Wanneer de juiste prijs van de dienst op het moment van de order hoger is dan de prijs aan jou meegedeeld, zullen wij contact met je opnemen voor jouw instructies alvorens wij jouw order accepteren. Wanneer jouw order geaccepteerd is en er is jou een orderbevestiging gestuurd voordat de fout in de prijs werd ontdekt, wanneer de fout in de prijs overduidelijk is en gemakkelijk door jou als een foutieve prijs kon worden herkend, zullen wij je de optie geven om jouw order te herbevestigen tegen de juiste prijs, bij gebreke waarvan de order geannuleerd zal worden.

7.3 De Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het administreren van eventuele BTW op de totale waarde van de order. Vind je Huidtherapeut berekent geen BTW op orders, omdat de diensten worden geleverd door de partner en niet door Vind je Huidtherapeut. Als gevolg hiervan kan Vind je Huidtherapeut je geen BTW-factuur verstrekken met betrekking tot uw order. Je dient rechtstreeks contact op te nemen met de partner om een BTW-factuur te ontvangen.

7.4 Betalingen van de diensten uitgevoerd door de partner dienen uitgevoerd te worden via de voorwaarden van de desbetreffende partner. Houd er rekening mee dat je bij het plaatsen van een order op het platform nog steeds een bindend wettelijk contract sluit met betrekking tot de order en dat je, nadat de orderbevestiging is verstuurd en het partnercontract is gevormd, de partner volledig dient te betalen wanneer je (of de ontvanger van de diensten) op de afspraak komt.

7.5 Indien je niet op een afspraak komt waarvoor je niet hebt betaald, blijf je aansprakelijk tegenover de partner voor het volledige bedrag dat verschuldigd is krachtens het partnercontract, tenzij de afspraak geannuleerd is in overeenstemming met artikel 5. Het partnercontract is in alle gevallen onderworpen aan deze boekingsvoorwaarden inclusief de opzegtermijn.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer we nalatig zijn geweest en/of een contractuele verplichting tegenover jou hebben geschonden, zijn wij aansprakelijk voor een schade of verlies die of dat je als gevolg daarvan lijdt, mits dat verlies en/of die schade te verwachten is. Verlies of schade is te verwachten als het een duidelijk en direct gevolg is van onze nalatigheid of contractbreuk of door jou en ons zou zijn beschouwd als een mogelijk direct gevolg ervan op het moment dat we het Vind je Huidtherapeut contract sloten.

8.2 We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten schade of verlies, hetzij als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als het verlies te verwachten is: inkomsten - of omzetderving, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, of verspilling van management- of kantoortijd.

8.3 Onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt naar Nederlands recht, sluiten we niet uit en beperken we niet.

 

9. Ons recht om deze boekingsvoorwaarden te wijzigen

9.1 Wij kunnen deze boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd herzien in de volgende omstandigheden:

 1. Indien er veranderingen zijn in relevante wetten en wettelijke vereisten; en/of

 2. Als er andere wijzigingen in onze zaken zijn die redelijkerwijs inhouden dat we deze boekingsvoorwaarden moeten wijzigen.

 

10. Algemeen

10.1 Al je mededelingen en kennisgevingen dienen per e-mail naar Vind je Huidtherapeut te worden verstuurd via info@vindjehuidtherapeut.nl. Vind je Huidtherapeut kan mededelingen en kennisgevingen aan je doen via e-mail of door kennisgevingen te posten op het platform of Social Media.

10.2 Vind je Huidtherapeut behoudt zich het recht voor om een boekingen van een klant te annuleren in het geval van een overtreding van deze boekingsvoorwaarden en/of wanneer de klant zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte van ons, of werknemers van een partner, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de partner.

10.3 Indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze boekingsvoorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling of voorwaarde in die mate worden afgescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

10.4 Deze boekingsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Jij en wij komen overeen dat de Nederlandse rechtbanken niet-exclusief bevoegd zijn om te beslissen over enige vordering of geschil die of dat voortvloeit uit of verband houdt met de bestelling en/of levering van diensten via het platform.